Konkurs „Zielone miasta – w stronę przyszłości” skierowany jest do miast , które prowadzą działania na rzecz ochrony środowiska  i mogą pochwalić się nowatorskimi, wysoce ekologicznymi rozwiązaniami. Informujemy, że odbyło się już sześć edycji Konkursu European Green Capital. Tegoroczna edycja konkursu Zielone Miasta jest już drugą w Polsce.

Konkurs promuje nowoczesne, ekologiczne inwestycje na różnych obszarach życia miejskiego,działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju miast oraz innowacyjność w tych działaniach.

Inspiracją do powstania konkursu „Zielone miasta – w stronę przyszłości” jest koncepcja Zielonej Stolicy Europy, stworzona przez Jüri Ratasa, ówczesnego burmistrza Tallina w Estonii w 2008 roku.  Idea ta ma na celu całościowe ulepszenie stanu środowiska miejskiego poprzez takie działania jak: powiększania terenów zielonych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, zrównoważonego transportu czy ograniczenia hałasu.

Do tej pory odbyło się już sześć edycji konkursu European Green Capital, a Zielonymi Stolicami Europy zostały: Sztokholm, Hamburg, Vitoria, Nantes, Kopenhaga i Bristol.

Strona konkursu European Green Capital - ec.europa.eu

Zgłoszenia

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie kompletu dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej:

1. Wniosek konkursowy

We wniosku należy wypełnić tylko te rubryki, które dotyczą projektu. Priorytetowe jest szerokie opisanie projektu oraz przedstawienie ekologicznych efektów jego realizacji.

2. Formularz zgłoszeniowy dot.  kategorii konkursowej do której aplikuje miasto:

  • ŚRODOWISKO A ZDROWIE: Projekty, które bezpośrednio wpływają na zdrowie mieszkańców w szczególności projekty z dziedziny zrównoważonego transportu, zieleni w mieście, ochrony powietrza.
  • OSZCZĘDZANIE ZASOBÓW: Projekty, które wpływają oszczędzanie zasobów naturalnych w szczególności projekty z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód; gospodarki odpadami, efektywności energetycznej.
  • EDUKACJA EKOLOGICZNA – projekty edukacyjne zrealizowane przez miasta, promujące zachowania proekologiczne wśród mieszkańców.

Więcej informacji w zakładce ZGŁOSZENIA.

Terminy

Termin składania wniosków konkursowych upływa 12 października 2015 r.
Liczy się data wpłynięcia wniosku do sekretariatu konkursu.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 27 października 2015r.

Nagrodzone miasta wezmą udział w organizowanych wizytach studyjnych:

Nantes – 17-20 listopada 2015r.
Ljubljana – 17-20 listopada 2015r.
Nijmegen – 16-19 listopada 2015r.

Podsumowanie wyjazdów oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas ofiajalnej gali w Warszawie 04.12.2015 r.

Nagrody

Nagrodą główną w konkursie jest tytuł Zielonej Stolicy Polski oraz wizyta studyjna w jednym z trzech miast europejskich: Ljubljanie, Nantes lub Nijmegen - finalistach konkursu Komisji Europejskiej "Zielona Stolica Europy".

Ljubljana (Słowenia)

Ljubljana to kulturalne, polityczne i przede wszystkim zielone serce Słowenii. Jest zdobywcą prestiżowej nagrody "Tourism of Tomorrow" w 2015 roku. Dzięki zrównoważonemu rozwojowi łączy w sobie zalety typowej metropolii, nie tracąc przy tym uroku i opinii miasta przyjaznego dla ludzi. Otoczona przez wybrzeże adriatyckie, góry i pokryte winnicami wyżyny, a także wiele urokliwych historycznych miasteczek jawi się jako znakomita baza wypadowa dla żądnych wrażeń i pięknych widoków turystów.

Więcej...

Nantes (Francja)

Nantes to jeden z najlepszych przykładów działań i inwestycji na rzecz zrównoważonego transportu i ochrony powietrza. Korzenie tego miasta sięgają czasów przed-romańskich. Wraz z Saint Nazaire było to największe centrum handlowe we Francji. Rzeka jest wciąż dostępna dla statków oceanicznych.

Więcej...

Nijmegen (Holandia)

Nijmegen to jedno z dwóch głównych miast Holandii. W 2003 roku obchodziło 2000 urodziny, co czyni je najstarszym miastem tego kraju. Otoczone jest przez wzgórza, lasy i poldery zalewowe, tworzące różnorodny krajobraz i oferujące szeroki zakres możliwości rekreacyjnych zarówno dla mieszkańców i turystów.Nijmegen pretenduje jako jedno z czterech miast do tytułu Europejskiej Zielonej Stolicy 2017 roku.

Więcej...

logosy stopka

Konkurs sfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2016 © Ministerstwo Środowiska / Ministry of Environment Poland