Jak to się zaczęło?

Projekt Zielone miasta - w stronę przyszłości! rozpoczął się w 2013 roku. Zorganizowaliśmy wówczas serię szkoleń dla przedstawicieli władz samorządowych. Celem szkoleń była odpowiedź na pytania, w jaki spoób poprawić jakość życia mieszkańców miasta, jak gospodarować przestrzenią miejską z korzyścią dla człowieka i środowiśka, skąd wziąć fundusze na inwestycje miejskie.

Efektem szkoleń byl poradnik dobrych praktyk dostepny tutaj.

Rok 2014 - pierwsza edycja konkursu Zielone miasta - w stronę przyszłosci!

Zainspirowani ideą "Zielonych Stolic Europy" promowaną przez Komisję Europejską, postanowiliśmy przenieść ten sposób nagradzania miast stosujących i krzewiących ekologiczny rozwój, na polski grunt.

Pierwsza edycja konkursu "Zielone Miasta- w stronę przyszłości!" odbyła się w lipcu i sierpniu 2014 roku. Od samego początku wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. W przeciągu dwóch miesięcy udało nam się zebrać ponad 60 wniosków od miast, które konkurowały ze sobą w ośmiu kategoriach:

 • gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód,
 • efektywność energetyczna w budownictwie,
 • zieleń w mieście,
 • transport ekologiczny i infrastruktura drogowa,
 • ochrona powietrza,
 • system zapobiegania powstawaniu odpadów i ich ponownego wykorzystywania,
 • planowanie i realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem ZIT.

11 sierpnia 2014 roku Kapituła Konkursu, składająca się z ekspertów powołanych przez Ministerstwo Środowiska  przedstawiła laureatów nagrody głównej.

W kategorii "gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód" nagrodę główną otrzymał Gdańsk, za realizację projektu pt.: "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku".

Kategoria "zieleń w mieście" miała aż dwóch laureatów: Chojnice (za realizację projektu "Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Chojnicach") oraz Tczew (projekt "Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Tczewie").

W kategorii "efektywność energetyczna w budownictwie" – Laureatem Konkursu zostało miasto Bydgoszcz, które przekonało Kapitułę realizacją projektu pt.: "Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii".

Folder podsumowujący konkurs 2014

Laureaci konkursu  "Zielone miasta- w stronę przyszłości!" wzięli udział w uroczystej gali, która odbyła się w 4 listopada 2014. Ręcznie robione szklane statuetki odebrali przedstawiciele miast z całej Polski. Poza statuetkami nagrodą w konkursie był cykl czterodniowych wizyt studyjnych w miastach uhonorowanych tytułem "Zielonej Stolicy Europy". Zwycięzcy mieli okazję we wrześniu i w październiku 2014 roku wymienić się pomysłami i dobrymi praktykami z takimi miastami jak: Bristol, Kopenhaga, Vitoria-Gasteiz oraz Sztokholm.

Bristol

Bristol został nagrodzony tytułem Zielonej Stolicy Europy w 2015. Miasto zostało wyróżnione przede wszystkim za innowacyjne i odważne plany w dziedzinie zrównoważonego transportu i pozyskiwania energii. Na uwagę zasługuje też strategia promocyjna miasta, propagująca ekologiczny i odpowiedzialny rozwój.

 
Bristol - Londyn 2014
  Bristol - Londyn 2014
   Bristol - Londyn 2014
    Bristol - Londyn 2014

     Kopenhaga

     Rok 2014 był rokiem Kopenhagi. O przyznaniu tytułu zadecydowały szczególne osiągnięcia we wdrażaniu wieloletnich, innowacyjnych planów zrównoważonego rozwoju miasta. Kopenhaga opracowała wiele modelowych rozwiązań, które mogą znaleźć zastosowanie w innych aglomeracjach.

      Kopenhaga - Malmö 2014
       Kopenhaga - Malmö 2014
        Kopenhaga - Malmö 2014
         Kopenhaga - Malmö 2014

         Sztokholm

         Wiele lat pracy ze środowiskiem uczyniło Sztokholm jednym z najczystszych i najpiękniejszych miast na świecie. W 2010 roku miasto zostało wyróżnione jako pierwsze tytułem Zielonej Stolicy Europy. W granicach Sztokholmu znajduje się siedem rezerwatów natury, jeden rezerwat kulturowy i jeden miejski park narodowy.

         Sztokholm 2014
          Sztokholm 2014
           Sztokholm 2014
            Sztokholm 2014

             Vitoria Gasteiz

             Hiszpańska stolica regionu Vitoria-Gaisteiz została laureatem nagrody „Zielona Stolica Europy” w 2012 r. Na szczegolną uwagę w tym mieście zasługuje „Zielony pas” - w połowie naturalny zielony obszar, odzyskany z obszarów zdegradowanych - otaczający centrum miasta i zapewniający mieszkającym dostęp do zielonej, otwartej przestrzeni.

             Vitoria Gasteiz - Zaragoza 2014
              Vitoria Gasteiz - Zaragoza 2014
               Vitoria Gasteiz - Zaragoza 2014
                Vitoria Gasteiz - Zaragoza 2014

                 Duże zainteresowanie, a także ogrom korzyści płynących z tego rodzaju inicjatywy, skłoniło nas do organizacji drugiej edycji konkursu, do udziału w której serdecznie zachęcamy każde z miast, któremu nie jest obojętny los otaczającego nas środowiska.

                 Zapraszamy!

                 logosy stopka

                 Konkurs sfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

                 2016 © Ministerstwo Środowiska / Ministry of Environment Poland