Do konkursu zgłosiło się 248 miast – to ponad ¼ wszystkich miast w Polsce. Ponieważ uczestnicy mogli zgłaszać udział maksymalnie 2 wnioski, łącznie w konkursie ocenianych były 294 przedsięwzięcia w 3 kategoriach:

 • Środowisko a zdrowie,

 • Oszczędzanie zasobów,

 • Edukacja ekologiczna.

Laureaci konkursu wezmą udział w jednym z trzech miast europejskich: Ljubljanie, Nantes lub Nijmegen - finalistach konkursu Komisji Europejskiej "Zielona Stolica Europy".

Kategoria 1: Środowisko a zdrowie. przedsięwzięcia lub inwestycje, które bezpośrednio wpływają na zdrowie mieszkańców, w szczególności z dziedziny zrównoważonego transportu, zieleni w mieście i ochrony powietrza.

 • Zwycięzca: Bieruń – Program ograniczania niskiej emisji

W ramach programu ograniczania niskiej emisji w gminie Bieruń w latach 2006-2015 przeprowadzono modernizację 781 kotłowni węglowych, wymianę 179 kotłów węglowych oraz instalację 360 kolektorów i 11 instalacji fotowoltaicznych. Działania te pozwoliły ograniczyć emisję pyłów o ponad 3357 t, SO2 o ponad 87 t, NOx o ponad 6000 t, CO2 o ponad 11 000 t. i b-a-p o ponad 82 t.

 • Wyróżnienie: Lubin - Bezpłatna komunikacja miejska

Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej w Lubinie i sąsiednich miejscowościach spowodowało znaczny wzrost pasażerów – w dni robocze średnio o 59% a na niektórych liniach o ponad 100%. Zrealizowane przedsięwzięcie powoduje korzyści dla środowiska i jakości życia mieszkańców: ograniczenie liczby samochodów, redukcję zanieczyszczeń powietrza, redukcję hałasu.

 • Wyróżnienie: Zabrze – Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki i na obszarze gminy Zabrze

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono rekultywację silnie zdegradowanych terenów poprzemysłowych i utworzono tereny rekreacyjne o łącznej powierzchni 183 ha. W ramach projektu m.in. usunięto odpady poprzemysłowe i gruz, nasadzono drzewa i krzewy, stworzono od podstaw infrastrukturę rekreacyjną i edukacyjną.

Kategoria 2: Oszczędzanie zasobów. Przedsięwzięcia lub inwestycje, które wpływają na oszczędzanie zasobów naturalnych, w szczególności z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, efektywności energetycznej

 • Nagroda: Nakło nad Notecią - Ekoinnowacyjny system gospodarowania odpadami

System gospodarki odpadami oparty został na mini punktach selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu organizacyjnemu system zbiórki odpadów generuje przychody dla gminy i cieszy się dużym poparciem mieszkańców. Dzięki wdrożeniu systemu Nakło już w pierwszym roku obowiązywania znowelizowanej ustawy o czystości i porządku osiągnęło poziomy odzysku przewidziane na lata następne. System opracowany w Nakle jest naśladowany przez inne gminy.

 • Wyróżnienie: Kępice - Budowa domu energooszczędnego w Korzybiu

Wyróżnione przedsięwzięcie budynek skonstruowany w standardzie pasywnym (zapotrzebowanie na energię do ogrzewania poniżej 15 kWh/m2 rok) wyróżnia to, że jest przeznaczony do celów socjalnych, przeznaczony do zamieszkania przez 4 rodziny, tym samym łączy idee polityki ekologicznej i społecznej. Mimo, że budynek jest prawie samowystarczalny energetycznie, to koszt inwestycji wyniósł niecałe 300 000 zł. Inwestycja została zrealizowana na terenie obszaru Natura 2000, a budynek dzięki zastosowaniu pasywnych źródeł ciepła będzie miał znacznie mniejszy wpływ na środowisko niż budynek tradycyjny.

 • Wyróżnienie: Kraków - Termomodernizacja gminnych budynków oświatowych

Inwestycja o wartości ponad 23 mln zł będzie miała duży wpływ na ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta, w którym niska emisja jest jednym z najważniejszych problemów.


Kategoria 3: Edukacja ekologiczna. Przedsięwzięcia lub inwestycje edukacyjne zrealizowane przez miasta, promujące zachowania proekologiczne wśród mieszkańców

 • Nagroda: Poznań - Projekt "Trzymaj ciepło"

W ramach projektu przeprowadzane są darmowe badania termowizyjne budynków mieszkalnych. Następnie mieszkańcy otrzymują wyniki badań z informacją o stratach ciepła i rekomendacje działań. W dotychczasowych edycjach programu zrealizowano badania 2727 budynków jednorodzinnych i 70 kamienic. Jury konkursu doceniło formułę projektu, opartą na wiarygodności i precyzji komunikatów. Uczestnicy projektu otrzymują dotyczący własnego budynku, dzięki czemu motywacja do podjęcia działań jest znacznie silniejsza, niż w przypadku działań edukacyjnych o abstrakcyjnym charakterze. Formuła przedsięwzięcia przekłada się na jej skuteczność – świadczą o tym ankiety przeprowadzane na początku każdej edycji, dotyczące edycji poprzedzającej. 40% uczestników edycji 2014 podjęło działania termomodernizacyjne. Autorski program Poznania jest naśladowany przez inne miasta m.in. Kraków, Częstochowę, Suwałki.

 • Wyróżnienie: Janów Lubelski - park rekreacji "Zoom natury"

Przedsięwzięcie łączy cechy centrum edukacji przyrodniczej i centrum rozrywki, w którym edukacja odbywa się przez zabawę. Jury doceniło bardzo rozbudowaną ofertę edukacji przyrodniczej, opartą na nowoczesnych, interaktywnych narzędziach i eksperymentach.

 • Wyróżnienie: Kielce - program "Zielony patrol"

Cykl zajęć terenowych dla dzieci o bardzo rozbudowanym programie m.in.: zajęcia przyrodnicze, poszukiwanie i sygnalizowanie dzikich wysypisk śmieci, sprzątanie lasu, budowanie budek lęgowych, dokarmianie ptaków, badania wody i gleby, zbiórki surowców, konkursy i wiele innych. Udział wzięło 330 uczniów i 40 nauczycieli.

W celu przystąpienia do konkursu wymagane jest złożenie kompletu dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej:

1. Wniosek konkursowy

We wniosku należy wypełnić tylko te rubryki, które dotyczą projektu. Priorytetowe jest szerokie opisanie projektu oraz przedstawienie ekologicznych efektów jego realizacji.

2. Formularz zgłoszeniowy dot.  kategorii konkursowej do której aplikuje miasto:

 • ŚRODOWISKO A ZDROWIE: Projekty, które bezpośrednio wpływają na zdrowie mieszkańców w szczególności projekty z dziedziny zrównoważonego transportu, zieleni w mieście, ochrony powietrza.
 • OSZCZĘDZANIE ZASOBÓW: Projekty, które wpływają oszczędzanie zasobów naturalnych w szczególności projekty z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód; gospodarki odpadami, efektywności energetycznej.
 • EDUKACJA EKOLOGICZNA – projekty edukacyjne zrealizowane przez miasta, promujące zachowania proekologiczne wśród mieszkańców.

Dokumenty, powinny być starannie wypełnione oraz podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania miasta.

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej -skanem na adres @: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sun & More sp.zo.o
ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecin
z dopiskiem: Zielone Miasta

Złożenie wniosku konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków  regulaminu.

Uwaga

Zdobądź dodatkowe punkty! Do wniosku konkursowego dołącz materiały dokumentujące wykonanie przedsięwzięcia lub inwestycji, w szczególności filmy, fotografie, artykuły prasowe, prezentacje. Nie dołączenie materiałów, nie skutkuje wykluczeniem z konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin "Zielone miasta w stronę przyszłości"
Załącznik nr 1 wniosek konkursowy
Załącznik nr 2 formularz I kategoria
Załącznik nr 3 formularz II kategoria
Załącznik nr 4 formularz III kategoria
Załącznik nr 5 karta oceny formalnej
Załącznik nr 6 Karta oceny merytorycznej I kat
Załacznik nr 7 Karta oceny merytorycznej II kat
Załącznik nr 8 Karta oceny merytorycznej III kat
Załącznik nr 9 Deklaracja

Prosimy o przesyłanie wypełnionych dokumentów (wniosek konkursowy oraz formularz zgłoszenia dot. poszczególnych kategorii) w wersji elektronicznej - skanu.

logosy stopka

Konkurs sfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2016 © Ministerstwo Środowiska / Ministry of Environment Poland